Joshua Tree National park

Nieuws

Joshua tree national park rotsen

Vrijdag 25 januari werd de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid in Amerika (shutdown) opgeheven. Echter, de shutdown heeft veel schade aangericht in de natuur, en dan met name het Joshua Tree National Park omdat het park geen beroep konden doen op de parkwachters. Ook was er geen personeel om het entree geld aan te nemen van de bezoekers, waardoor bezoekers gratis binnen konden komen.

Weinig toezicht

Omdat het park open is gebleven met zeer weinig personeel was er weinig tot geen toezicht op bezoekers, waardoor deze vrij spel hadden. Velen vonden het geen goed idee om het park open te laten tijdens de shutdown, anderen dachten juist dat de bezoekers hun verantwoordelijkheid zouden nemen in de beschermde natuurgebieden. Trump heeft de regel dat nationale parken gesloten blijven tijdens een shutdown afgeschaft. Dit deed hij omdat de Amerikanen dan minder last zouden hebben van de sluiting van de federale overheid. Dit bleek achteraf een desastreuze beslissing geweest te zijn.

Veel schade aangetroffen

Na de shutdown ging al het personeel weer aan het werk. Wat zij die dag aantroffen, was verschrikkelijk. Bezoekers hadden het park behoorlijk toegetakeld tijdens de dagen dat er weinig tot geen personeel in het park was. Bezoekers hadden rotsen beklad met graffiti en kampeerden niet op de daarvoor bestemde plaatsen, maar overal waar ze maar wilden. Zelfs auto’s hadden eigen gemaakte wegen gemaakt en reden niet op de daarvoor bestemde paden en wegen. Hierdoor is er veel stuk gereden en zijn er een aantal beroemde Joshua bomen verwoest en zelfs gekapt. Ook lag er overal afval die bezoekers achter gelaten hadden.

Curt Sauer

“Wat er de voorbije 34 dagen is gebeurd in het park, kan de komende 200 tot 300 jaar niet gerepareerd worden”, vertelt Curt Sauer, voormalig parkdirecteur, het eerste weekend nadat de shutdown werd opgeheven tegen vrijwilligers die hadden aangeboden om te helpen bij het schoonmaken van het park.

Op 8 januari hebben ze er over nagedacht om het park toch te sluiten vanwege alle overlast door de bezoekers. Dit hebben ze overwogen om de infrastructuur de kans te geven om zich te herstellen omdat de natuur daar nu eenmaal veel tijd voor nodig is volgens Sauer. Helaas hebben ze dit niet doorgezet waardoor de schade alsmaar groter werd. Mensen die dichtbij het park wonen hebben aangegeven dat ze er helemaal klaar mee zijn. Zij vinden dat het park gesloten had moeten blijven bij weinig of geen toezicht op de bezoekers van het park, om zo de beschermde gebieden te kunnen beschermen.

Achter op schema

Door de shutdown lopen zij al achter op schema. Het is namelijk van belang om tijdens de wintermaanden het park voor te bereiden op de hete zomermaanden die er aan gaan komen, maar ook op de schade van eventuele bosbranden die kunnen ontstaan. Dit moeten ze dus nu allemaal nog gaan doen.

Standaard gesloten

Natuurverenigingen geven aan dat ze het niet begrijpen dat de nationale parken niet standaard gesloten blijven tijdens een shutdown. Dit was immers in 1998 en 2013 wel het geval. ‘We hebben er genoeg van dat onze parken gegijzeld worden. De parken open houden terwijl er onvoldoende personeel is, is niet goed voor het park, niet goed voor het publiek en niet goed voor de lokale gemeenschap’, zegt ‘Friends of Joshua Tree’ medewerker John Lauretig. Hij geeft aan dat hij hoopt dat wanneer er wederom een shutdown gehouden wordt, er andere maatregelen genomen zullen worden. ‘Als de overheid geen geld vrijmaakt om voldoende personeel te voorzien, moeten ze de parken gewoon sluiten, om zowel de parken als de mensen te beschermen.’