Koraal gaat verloren aan de kust bij Florida

Nieuws

blauw koraal in het water

Aan de hand van oude kaarten en deze te vergelijken met de hedendaagse situatie is te concluderen dat er heel wat koraal verloren is gegaan aan de kust bij Florida door de jaren heen.

Meer dan de helft

Na onderzoek, welke is gedaan door Amerikaanse en Australische onderzoekers, is gebleken dat er meer koraal verdwenen is dan eigenlijk gedacht werd. Het gaat namelijk om meer dan de helft van het koraal aan de kust van Florida.

Dit in een tijdsbestek van twee eeuwen tijd. Na het vergelijken van de actuele zeekaarten met nautische zeekaarten welke stammen uit de 18e eeuw (1770) is dit goed te zien. Hoe dichter je bij de kust komt, des te minder koraal er te vinden is.

Zeelieden

Deze nautische zeekaarten zijn destijds gemaakt voor de zeelieden. Deze werden namelijk gebruikt om obstakels onder water te kunnen omzeilen. Op deze kaarten worden namelijk zandbanken, koraalriffen en rotspartijen specifiek weergegeven wat het weer makkelijker maakt om deze met de actuele kaarten te vergelijken. Hierdoor kunnen ze exact zien hoeveel koraal er in 240 jaar tijd verloren is gegaan. Dit hebben ze nog niet eerder kunnen doen gezien ze nog niet eerder over dergelijke gegevens beschikten.

Dicht bij de kust

Wat het meest is af te lezen aan de hand van het vergelijken van de kaarten is dat hoe dichter je de kust van Florida nadert, des te meer koraal daar is verdwenen. John Pandolfi (Australische onderzoeker) zegt er het volgende over; ‘In de 18de eeuw waren er koraalriffen op plaatsen die nu niet meer worden beschouwd als leefgebied voor koraal.’ Het merendeel van de koraalriffen die verder van de kust af liggen zijn wel bewaard gebleven.

De reden hiervan

Waarom nou juist dicht bij de kust zoveel koraal verdwenen is zou komen doordat hier in het begin van de 20e eeuw veel activiteiten plaatsvonden zoals; baggeren, drainage van moerasgebieden, landbouw en het aanleggen van een spoorlijn welke de eilandjes aan elkaar verbindt. ‘Die activiteiten droegen bij aan vermindering van de kwaliteit van het zeewater. Als de waterkwaliteit achteruitgaat, gaat het koraal achteruit’ aldus Pandolfi.

52%

Zoals eerder gezegd zal het gaan om een verlies van meer dan de helft, wat neerkomt op 52%, sinds de 18e eeuw. Wanneer je op kleinere schaal zou gaan vergelijken kan het verlies zelfs groter zijn. Want namelijk in Florida Bay is zelfs een verlies meetbaar van 87%. ‘Het bijna volledig verdwijnen van koraalbedekking dicht bij de kust heeft zich waarschijnlijk ook voorgedaan in andere tropische gebieden’ aldus Pandolfi.

Han Lindeboom

Buitengewoon hoogleraar mariene ecologie, Han Lindeboom, klopt het inderdaad dat meer dan de helft van het koraal verdwenen is. Ook hij geeft als reden dat het koraal wat langs de kust ligt niet bestand is tegen vervuild zeewater wat zou kunnen komen door meststoffen en landerosie. ‘Ik heb honderd jaar oude foto’s gezien van koraalriffen bij Townsville voor de kust van Australië: nu allemaal verdwenen’ aldus Lindeboom. Lindeboom is er wel van overtuigd dat het herstel van koraal wel mogelijk is wanneer de omstandigheden er verbeteren. ‘Je kunt niet meer zeggen dat het koraal er nooit is geweest.’

Erik Meesters

Koraalecoloog Erik Meesters dat het juist belangrijk is om dit soort onderzoeken uit te voeren in een groot gebied omdat onderzoekers volgens hem voornamelijk kijken op de plekken waar weinig verandering is en daardoor te vaak achteruitgang van het koraal missen.

Wilt u ook naar Florida? Vraag dan hier uw ESTA aan.